Pravno obvestilo

NAMEN

Ponudnik, odgovoren za to spletno stran, ta dokument objavlja z namenom izpolnjevanja zahtev, določenih v Zakonu št. 34/2002 o storitvah informacijske družbe in elektronskega trgovanja (LSSI-CE), in z namenom uradnega obveščanja vseh uporabnikov spletne strani o pogojih uporabe le-te.
Vsak posameznik, ki obišče spletno stran, šteje kot uporabnik in je zavezan, da v celoti soglaša s tu navedenimi določbami in jih upošteva poleg drugih veljavnih pravnih določb.
Ponudnik si pridržuje pravico do sprememb katerih koli informacij, objavljenih na svoji spletni strani, brez obveznosti, da na takšne pogoje opozori ali o njih obvesti uporabnike, pri čemer objava teh informacij na ponudnikovi spletni strani velja kot zadostna.

ODGOVORNOST

Ponudnik je izvzet iz katere koli vrste odgovornosti, ki izhaja iz informacij, objavljenih na njegovi spletni strani, kadar koli s takšnimi informacijami manipulira ali jih pošilja neodvisna tretja oseba.

Ponudnikova spletna stran lahko uporablja piškotke (majhne datoteke z informacijami, ki jih strežnik pošlje na računalnik obiskovalca strani), da bi tako omogočil izvajanje posebnih funkcij, ki so ključnega pomena za nemoteno delovanje in ogledovanje spletne strani. Vsi piškotki, ki jih uporabljamo na tej spletni strani, so začasni in njihova edina naloga je omogočanje bolj tekočega delovanja; na koncu seje se izbrišejo. Piškotkov nikoli ne uporabljamo za zbiranje osebnih podatkov.
Do vsebine spletne strani tretje osebe je mogoče dostopati s spletne strani stranke. Ker ponudnik ne more vedno nadzorovati vsebine, ki jo na svojih spletnih straneh objavljajo tretje osebe, ne odgovarja za nobeno takšno vsebino. Ponudnik se zavezuje, da bo takoj odstranil katero koli vsebino, ki bi bila lahko v nasprotju s katerimi koli nacionalnimi ali mednarodnimi zakoni, moralo ali javnim redom, pri čemer bo takoj začel odstranjevati povezave do takšne spletne strani in bo o zadevni vsebini obvestil pristojne organe.

Ponudnik ne odgovarja za nobene informacije in vsebine, shranjene med drugim (a ne samo) na forumih, v klepetalnicah, generatorjih blogov, komentarjih, na družabnih omrežjih ali v katerih koli drugih oblikah, ki tretjim osebam omogočajo objavljanje vsebine neodvisno od ponudnikove spletne strani. Ne glede na pogoje in v skladu s pogoji iz členov 11 in 16 navedenega zakona (LSSI-CE) je ponudnik na voljo vsem uporabnikom, organom in varnostnim silam, pri čemer dejavno prispeva k odstranitvi ali, kjer je ustrezno, blokiranju vsebine, ki lahko bodisi vpliva na nacionalne ali mednarodne zakone, pravice tretjih oseb ali moralo in javni red bodisi vsemu naštetemu nasprotuje. Če uporabnik meni, da spletna stran vsebuje vsebino, ki se lahko uvršča v to kategorijo, prosimo, da uporabnik o tem nemudoma obvesti administratorja spletne strani.

Spletna stran je bila pregledana in preizkušena z namenom zagotovitve njenega pravilnega delovanja. Načeloma je pravilno delovanje spletne strani zagotovljeno 365 dni na leto, 24 ur na dan. Vendar ponudnik ne more izključiti morebitnega obstoja napak v programiranju ali pojavitve višje sile, naravnih nesreč, stavk in podobnih okoliščin, zaradi katerih dostop do spletne strani ni mogoč.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik je v celoti zavezan skladnosti s španskimi predpisi v zvezi z varstvom osebnih podatkov in zagotavlja popolno skladnost s tam navedenimi zahtevami poleg izvajanja varnostnih ukrepov iz člena 9 Zakona št. 15/1999 o varstvu osebnih podatkov (LOPD) in njegovega regulativnega okvira.

Ponudnik je objavil politiko podjetja v zvezi z varstvom zasebnosti, v kateri uporabnike obvešča o naslednjih dejavnikih:

 • Podatki o subjektu, odgovornem za obdelovanje.
 • Obdelani podatki.
 • Datoteka, v kateri so podatki shranjeni.
 • Namen obdelovanja.
 • Zavezujoča narava dejstva, da se podatki dajejo na voljo ali da se ne dajejo na voljo, in posledice v primeru dajanja podatkov na voljo.
 • Pravice vsakega uporabnika in postopek za uveljavljanje le-teh.

NTELEKTUALNA IN INDUSTRIJSKA LASTNINA

Spletna stran skupaj s (med drugim, a ne samo) programiranjem, urejanjem, kompiliranjem in drugimi elementi, potrebnimi za delovanje spletne strani, ter dizajni, logotipi, besedila in/ali grafika so last ponudnika oziroma so, kjer je ustrezno, avtorji podelili licenco ali zagotovili izrecno dovoljenje za uporabo navedenega. Celotno vsebino spletne strani ustrezno ščitijo predpisi o intelektualni in industrijski lastnini, poleg tega pa je vpisana v ustrezne javne evidence.
Ne glede na predvideni namen je za celotno ali delno uporabo, izkoriščanje, distribucijo in trženje vsebine potrebno predhodno pisno dovoljenje ponudnika. Katera koli nepooblaščena uporaba vsebine se obravnava kot resna kršitev avtorjevih pravic intelektualne in industrijske lastnine.
Dizajni, logotipi, besedila in/ali grafika, ki ne pripadajo ponudniku in ki se lahko pojavijo na spletni strani, pripadajo svojim lastnikom, ki odgovarjajo za morebitne spore v zvezi z navedenim. Poleg tega ima ponudnik izrecno in predhodno dovoljenje za uporabo navedenega.
Ponudnik izrecno dovoljuje tretjim osebam, da objavljajo povezave na posebno vsebino spletne strani, pri čemer uporabnike vedno preusmerijo na ponudnikovo glavno spletno stran.
Ponudnik priznava ustrezne pravice industrijske in intelektualne lastnine imetnikov, pri čemer zgolj omemba ali pojavitev le-teh na spletni strani ne pomeni, da obstajajo katere koli pravice ali odgovornost ponudnika do njih ali da obstaja njihova podpora, sponzorstvo ali priporočilo.
Katero koli uradno obvestilo v zvezi z morebitnim neupoštevanjem pravic intelektualne ali industrijske lastnine kot tudi s katerim koli delom vsebine na spletni strani se lahko predloži po elektronski pošti na naslednji e-naslov: info@valiryo.com

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se someten expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales de Navarra.

 • Ime družbe:Lifeak, Job Accommodation Solutions for Life, S.L.
 • Ime podjetja: Lifeak
 • Naslov podjetja:Polígono comarca II, Calle F, 14-2ºpiso. 31191 Barbatáin (España)
 • CIF/NIF (št. davkoplačevalca): ES B71157135
 • Telefon: +34 948073155
WordPress Image Lightbox Plugin